sâmbătă, 16 ianuarie 2016

Calculul condesatorului motorului asincron monofazat

Înfășurarea statorului unui motor asincron monofazat ocupă aproximativ 2/3 din cercumferință, din acest motiv puterea sa este cu 1/3 mai mică decăt puterea unui motor trifazat de aceleașigabarite. Curentul care trece prin înfășurarea statorică creează un câmp magnetic pulsatoriu, ce poate fi reprezentată ca două câmpuri care se rotesc în direcții opuse. Un câmp care se rotește în direcția rotorului se numește câmpul directe și al doilea - invers. Ei acționează asupra rotorului și creaează momentele (Md, și Mi). Datorită direcțiilor de rotație a acestor câmpuri mașina electrică singură nu poate porni, deoarece rotorul este stopat, adică S = 1, iar momentul de pornire Mp este egal cu zero (a se vedea figura 1). Cu toate acestea, în cazul în care rotorului i se conferă o mișcare, atunci momentul direct și invers nu sunt egale, iar motorul va continua să funcționeze în acea direcție în care curentul va trece prin înfășurarea care va oferi efectul de demagnetizare.


Figura 1 - Dependența proprietăților mecanice alemomentului direct și inversPentru a creea cuplul de pornire este utilizată  bobina de pornire a statorului, care în raport cu bobina de funcționare este deplasată cu 90 de grade electrice. Pentru a îndeplini o pornire sunt utilizate elemente care fac deplasarea fazei a bobinei de pornire. Acestă bobina funcționează în general primele 3 secunde, iar apoi este deconectată manual sau automat. Din acest motiv, este facut din sarma de secțiune transversală mai mică și cu un număr mai mic de spire în comparație cu bobina de lucru. Pentru a porni motorul monofazat avem nevoie de un rezistor sau un condesator.
 
 
 Figura 2 Schema de conectare a motorului asincron monofazat
 

De asemenea este motor bifazat. Prezența condensatorului îmbunătățește performanțele motorului. În acest tip de motor sunt  două bobine de lucru identice, în circuitul unei dintre ele este introdus  un condensator care creeaxă un defazaj de 90 de grade și creează un câmp magnetic circular.
Calculul condesatorului este realizat după formulade mai jos
 unde: 
I-curentul ce trece prin bobina statorului
sinφ1-defazajul între tensiune și curent fără condesator
f- frecvența în rețea
U-tensiunea în rețea
n-coeficientul de transformare
kоб1, kоб2 -coeficentul de bobinare
 W1,W2- numarul de spire

Avantajele și dezavantajele motoarelor de condensatoare
Dezavantaje față de motorul trifazat:
- Putere mică;
- Se mărește alunecare în regim nominal de lucru;
- Viteza de rotație a arborelui la ralanti este mai joasă;
- Cuplul de pornire este scăzut;
- Curentul de pornire este mare.

Avantaje:
- Are o sigurență de exploatare mare;
- Nu este nevoie de alimentare cu trei faze.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu