vineri, 19 iulie 2013

Despre Capacităţi(Condesatoare)

  Mulţi începători în electronică se pot întîlni cu aşa problemă că nu găsesc o capacitate(condesator) de o anumită valoare.În aşa cazuri se poate de parcurs la o metodă ca să folosescă mai multe capacităţă pentru a obţine valoarea necesară,sunt 2 metode:în serie sau în paralel de conectat capacităţile.Dacă conectăm capacităţile în serie valoarea totală a capacităţii se va micşora iar dacă în paralel se va mări.Mai jos voi veni cu formulele ce descriu cuvintele spuse anterior
În PARALELÎn SERIE

Formulele de calcul:
În paralel

Unde C1,C2,Cn capacităţile condesatorului

În serie
sau
Unde C1,C2,Cn capacităţile condesatorului

Vreu să atenţionez că toate mărimile capacităţilor trebuie să fie aceiaşi,adică ori toate microfarade ori toate nanofarade,etc.

Deasemenea condesatorul mai dispune şi de un parametru important care este: Tensiunea admisibilă,acest parametru se stabileşte reeşind din caracteristicile schemei,această valoare nu trebuie să fie mai mică decăt valoarea tensiunii de la care se alimentează.
Dacă vom volosi condesatoare cu capacităţi egale atunci tensiunea se va împărţi proporţional pe fiecare condesator.

La condesatoarele electrolitice trebuie de ţinut cond de modul lor de conexiune,reeşind din polarizarea lor.
La conectarea în paralel a condesatoarelor electrolitice trebuie de conectat plus la plus şi minus la minus


La condesatoarele conectate în serie totul este invers adică plus la minus şi viceversa


  Deasemenea şi la condesatorele electrolitice parametru important e tensiunea admisibilă.Cînd conectăm în serie tensiunea admisibilă trebuie să fie aceiaşi ca şi cum am conecta un condesator,spre exemplu avem de conectat 2 condesatoare unul 1000uF 25 V şi al 2-lea la fel 1000 uF 25 V atunci capacitatea lor va fi 2000 uF ţi 25 V. Dacă unul spre exemplu unul va avea tensiunea de 25 V iar celălalt de 16 atunci cel de 16 V va ieşi din funcţiune ceea că va duce la ieşirea din funcţiune a celuilalt condesator.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu